Zapytania ofertowe

Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego nr 5/2018 z dnia 17 lipca 2018 roku

Lublin, 27 lipca 2018 roku.

Przedsiębiorstwo PPUH GREM Glonek Spółka Jawna na podstawie Protokołu wyboru Oferenta do Zapytania ofertowego nr 5/2018 z dnia 17 lipca 2018 r. dotyczącego zakupu środka trwałego - Komputer stacjonarny, wyłoniło Oferenta, który przeszedł pozytywną weryfikację formalną i merytoryczną :

DAG-SYSTEM Alina Gumieniak, ul. Noskowskiego 25, 20-858 Lublin


Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego nr 4/2018 z dnia 17 lipca 2018 roku

Lublin, 26 lipca 2018 roku.

Przedsiębiorstwo PPUH GREM Glonek Spółka Jawna na podstawie Protokołu wyboru Oferenta do Zapytania ofertowego nr 4/2018 z dnia 17 lipca 2018 r. dotyczącego zakupu środka trwałego - Urządzenia wielofunkcyjnego, wyłoniło Oferenta, który przeszedł pozytywną weryfikację formalną i merytoryczną :

AG-ITECH Sp. z o.o., 20-135 Lublin, ul. Ponikwoda 33

 


 

Zapytanie ofertowe nr 5/2018 z dnia 17 lipca 2018 roku

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu p.n.: „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa PPUH GREM Glonek Sp. J. poprzez wdrożenie innowacyjnych konsol ze stali nierdzewnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Tom II - działania wdrażane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie oraz zgodnie z zasadą konkurencyjności Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na niniejsze zapytanie ofertowe :

Komputer stacjonarny - 1 szt.

 


 

Zapytanie ofertowe nr 4/2018 z dnia 17 lipca 2018 roku

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu p.n.: „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa PPUH GREM Glonek Sp. J. poprzez wdrożenie innowacyjnych konsol ze stali nierdzewnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Tom II - działania wdrażane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie oraz zgodnie z zasadą konkurencyjności Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na niniejsze zapytanie ofertowe :

Urządzenie wielofunkcyjne - 1 szt.

 


 

Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego nr 1/2018 z dnia 9 marca 2018 roku

Lublin, 17 kwietnia 2018 roku.

Przedsiębiorstwo PPUH GREM Glonek Spółka Jawna na podstawie Protokołu wyboru Oferenta do Zapytania ofertowego nr 1/2018 z dnia 9 marca 2018 r. dotyczącego zakupu środka trwałego - Nożyc gilotynowych, wyłoniło Oferenta, który przeszedł pozytywną weryfikację formalną i merytoryczną :

Fratelli Vimercati SNC z siedzibą : Via G. Verga 6/8/10 – 20845 Sovico (MB) Italy

 


 

Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego nr 3/2018 z dnia 14 marca 2018 roku

Lublin, 17 kwietnia 2018 roku.

Przedsiębiorstwo PPUH GREM Glonek Spółka Jawna na podstawie Protokołu wyboru Oferenta do Zapytania ofertowego nr 3/2018 z dnia 14 marca 2018 r. dotyczącego zakupu środka trwałego - Maszyny do cięcia strumieniem wody, wyłoniło Oferenta, który przeszedł pozytywną weryfikację formalną i merytoryczną :

FLOW EUROPE GmbH, GutenbergstraBe 10, 64331 Weiterstadt, Niemcy

 

 


 

Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego nr 2/2018 z dnia 9 marca 2018 roku

Lublin, 12 kwietnia 2018 roku.

Przedsiębiorstwo PPUH GREM Glonek Spółka Jawna na podstawie Protokołu wyboru Oferenta do Zapytania ofertowego nr 2/2018 z dnia 9 marca 2018 r. dotyczącego zakupu środka trwałego - Prasy krawędziowej, wyłoniło Oferenta, który przeszedł pozytywną weryfikację formalną i merytoryczną :

Fratelli Vimercati SNC z siedzibą : Via G. Verga 6/8/10 – 20845 Sovico (MB) Italy


 

Aktualizacja Zapytania ofertowego nr 3/2018 z dnia 14 marca 2018 roku

Termin realizacji całości zamówienia (pkt. 3.7.1 Zapytania ofertowego) zostaje przesunięty z dnia 15.08.2018 (dzień wolny od pracy) na dzień 17.08.2018 roku.

 


 

Zapytanie ofertowe nr 3/2018 z dnia 14 marca 2018 roku

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu p.n.: „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa PPUH GREM Glonek Sp. J. poprzez wdrożenie innowacyjnych konsol ze stali nierdzewnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Tom II - działania wdrażane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie oraz zgodnie z zasadą konkurencyjności Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na niniejsze zapytanie ofertowe :

Maszyna do cięcia strumieniem wody - 1 szt.

 


 

Zapytanie ofertowe nr 2/2018 z dnia 9 marca 2018 roku

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu p.n.: „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa PPUH GREM Glonek Sp. J. poprzez wdrożenie innowacyjnych konsol ze stali nierdzewnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Tom II - działania wdrażane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie oraz zgodnie z zasadą konkurencyjności Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na niniejsze zapytanie ofertowe :

Prasa krawędziowa - 1 szt.


 

Zapytanie ofertowe nr 1/2018 z dnia 9 marca 2018 roku

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu p.n.: „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa PPUH GREM Glonek Sp. J. poprzez wdrożenie innowacyjnych konsol ze stali nierdzewnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Tom II - działania wdrażane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie oraz zgodnie z zasadą konkurencyjności Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na niniejsze zapytanie ofertowe :

Nożyce gilotynowe - 1 szt.

 


 

Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego nr 2/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 roku

Lublin, 27 kwietnia 2017 roku.

Przedsiębiorstwo PPUH GREM Glonek Spółka Jawna na podstawie Protokołu wyboru Oferenta do Zapytania ofertowego nr 2/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. dotyczącego zakupu środka trwałego - Centrum obróbcze, wyłoniło Oferenta, który przeszedł pozytywną weryfikację formalną i merytoryczną :

HERR-HOLZ Sp. z o.o., 44-177 Chudów, ul. Jesionowa 22

 


 

Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego nr 1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 roku

Lublin, 25 kwietnia 2017 roku.

Przedsiębiorstwo PPUH GREM Glonek Spółka Jawna na podstawie Protokołu wyboru Oferenta do Zapytania ofertowego nr 1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. dotyczącego zakupu środka trwałego - Prasa pozioma CNC, wyłoniło Oferenta, który przeszedł pozytywną weryfikację formalną i merytoryczną :

Italtec Sp. z o.o., 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Św. Jana 16

 


Zapytanie ofertowe nr 2/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 roku

W związku z planowaną realizacją przez Zamawiającego projektu p.n.: „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa PPUH GREM Glonek Sp. J. poprzez wdrożenie innowacyjnych konsol ze stali nierdzewnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, zgodnie z Regulaminem konkursu
nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/16 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz zgodnie z zasadą konkurencyjności Zamawiający zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty na niniejsze zapytanie ofertowe :

Centrum obróbcze CNC


Zapytanie ofertowe nr 1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 roku

W związku z planowaną realizacją przez Zamawiającego projektu p.n.: „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa PPUH GREM Glonek Sp. J. poprzez wdrożenie innowacyjnych konsol ze stali nierdzewnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, zgodnie z Regulaminem konkursu
nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/16 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz zgodnie z zasadą konkurencyjności Zamawiający zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty na niniejsze zapytanie ofertowe :

Prasa pozioma z CNC


Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego nr 1/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku

Lublin, 1 grudnia 2016 roku.

Przedsiębiorstwo PPUH GREM Glonek Spółka Jawna na podstawie Protokołu wyboru Oferenta do Zapytania ofertowego nr 1/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. dotyczącego zakupu środka trwałego - Giętarki uniwersalnej do profili, wyłoniło Oferenta, który przeszedł pozytywną weryfikację formalną i merytoryczną :

DIG Świtała Sp. z o.o., ul. Dworcowa 53, 44-340 Łaziska

 


Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego nr 2/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku

Lublin, 1 grudnia 2016 roku.

Przedsiębiorstwo PPUH GREM Glonek Spółka Jawna na podstawie Protokołu wyboru Oferenta do Zapytania ofertowego nr 2/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. dotyczącego zakupu środka trwałego - Urządzenie do zwijania blach, wyłoniło Oferenta, który przeszedł pozytywną weryfikację formalną i merytoryczną :

DIG Świtała Sp. z o.o., ul. Dworcowa 53, 44-340 Łaziska

 


Zapytanie ofertowe nr 1/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku

W związku z planowaną realizacją przez Zamawiającego projektu p.n.: „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa PPUH GREM Glonek Sp. J. poprzez wdrożenie innowacyjnych konsol ze stali nierdzewnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, zgodnie z Regulaminem konkursu
nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/16 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz zgodnie z zasadą konkurencyjności Zamawiający zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty na niniejsze zapytanie ofertowe :

Giętarka uniwersalna do profili

 


Zapytanie ofertowe nr 2/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku

W związku z planowaną realizacją przez Zamawiającego projektu p.n.: „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa PPUH GREM Glonek Sp. J. poprzez wdrożenie innowacyjnych konsol ze stali nierdzewnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, zgodnie z Regulaminem konkursu
nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/16 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz zgodnie z zasadą konkurencyjności Zamawiający zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty na niniejsze zapytanie ofertowe :

Urządzenie do zwijania blach

Joomla dark templates by template joomla