Projekty unijne

Ciągły rozwój kluczem do sukcesu!

Miło nam poinformować, że nasza firma już trzykrotnie skorzystała ze współfinansowania ze środków unijnych. Projekty PPUH GREM Glonek zrealizowane zostały w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa I – Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw.

Flaga UE

Obecnie realizujemy


PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE „GREM” GLONEK SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Budowa instalacji fotowoltaicznej w firmie PPUH GREM Glonek Spółka Jawna, ul. Turystyczna 44 w Lublinie”.

Celem projektu jest poprawa konkurencyjności rynku energii odnawialnej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej w przedsiębiorstwie PPUH GREM Glonek Sp. J.

Dofinansowanie projektu z UE: 90 380, 68 PLN
Wartość projektu: 171 028, 06 PLN


Czwarty projekt pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa PPUH GREM Glonek Sp. J. poprzez wdrożenie innowacyjnych konsol ze stali nierdzewnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP.

Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa P.P.U.H. Grem na rynku krajowym, podniesienie produktywności i wydajności przedsiębiorstwa dzięki wprowadzeniu innowacyjnych w skali kraju produktów i usług:

 • sprzedaż podkonstrukcji (cały system) konsol metalowych ze stali nierdzewnej,
 • sprzedaż konsol metalowych ze stali nierdzewnej,
 • montaż podkonstrukcji w systemie konsol metalowych ze stali nierdzewnej.

W ramach projektu planowane jest 1 zadanie, trwające 19 m-cy: Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa PPUH GREM Glonek Sp.J. dzięki wprowadzeniu innowacyjnego rozwiązania metalowej podkonstrukcji do fasad wentylowanych z wykorzystaniem innowacyjnych konsol ze stali nierdzewnej, a w ramach zadania zostaną zakupione następujące środki trwałe:

 • Maszyna do cięcia strumieniem wody
 • Centrum obróbcze
 • Giętarka uniwersalna do profili
 • Urządzenie do zwijania blach
 • Nożyce gilotynowe
 • Prasa krawędziowa
 • Prasa pozioma z CNC
 • Urządzenie wielofunkcyjne
 • Komputer stacjonarny

Wskaźniki rezultatu

 • Liczba wdrożonych wyników prac B+R – 1,
 • Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych – 1,
 • Liczba wprowadzonych innowacji produktowych – 1

Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów

 • 1.195.980 zł,
 • Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (EPC) – 2.

Wskaźniki produktu

 • Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) 820.658,01 zł,
 • Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy – 1,
 • Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku – 1,
 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje – 1,
 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 1,
 • Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji – 1,
 • Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R – 1.
 • Grupą docelową projektu są klienci wnioskodawcy w zakresie nowych produktów i usług.

Wartość projektu: 3.364.697,83 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1.914.868,67 zł


Projekt Nr 1.

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności PPUH Grem poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych umożliwiających unowocześnienie i poszerzenie oferty przedsiębiorstwa”

Zrealizowany polega na zakupie 21 urządzeń oraz 1 wartości niematerialnej i prawnej. Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności PPUH Grem na rynku krajowym poprzez zwiększenie udziałów w rynku i zaproponowanie nowych sposobów świadczenia usług. Cel ten zrealizowano dzięki zastosowaniu innowacyjnych w skali międzynarodowej metod w sposobie świadczenia usług i wprowadzeniu nowych usług. Dzięki realizacji inwestycji, od 2010 roku firma będzie oferowała swoim klientom nowe usługi, tj. wykonywanie metalowych fasad wentylowanych w systemie Rheinzink oraz wykonywanie pokrycia dachów blachą zespoloną z ogniwami słonecznymi w systemie listwy Rheinzink KLIK – Solar PV. Innowacyjne urządzenia umożliwiły także ulepszenie usługi krycia blachą tytanowo-cynkową Rheinzink w systemie listwy Rheinzink KLIK.

Projekt Nr 2.

Tytuł projektu: „Innowacyjne technologie i nowe usługi drogą do zwiększenia krajowej konkurencyjności PPUH GREM.”

Głównym celem niniejszego projektu jest umocnienie przez PPUH Grem konkurencyjności przedsiębiorstwa na krajowym rynku wykonawców fasad i pokryć dachowych poprzez:

 • wprowadzenie innowacji produktowej, tj. 2 nowych usług (wykonywanie tłoczonych elementów metalowych, wykonywanie fasad metalowych wszelkiego rodzaju),
 • wprowadzenie innowacji procesowej poprzez ulepszanie jakości świadczonych usług z zakresu wykonywania pokryć dachowych oraz unowocześnianie technologiczne parku maszynowego przy zastosowaniu innowacyjnych technologii, w tym z zakresu ICT.

W tym celu firma zakupiła 13 nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz 2 środki transportu.

Projekt Nr 3.

Tytuł projektu: „Wprowadzenie innowacji produktowej i procesowej na rynek krajowy w PPUH GREM Glonek Sp. J.”

Głównym celem niniejszego projektu jest umocnienie przez PPUH Grem konkurencyjności przedsiębiorstwa na krajowym rynku wykonawców dachów i izolacji poprzez wprowadzenie do oferty spółki dwóch nowych usług w oparciu o zaawansowane technologie, w tym z zakresu ICT jako priorytetu inwestycji.

Cele projektu na poziomie produktu:

 • otrzymanie wsparcia z działania 1.2 RPO WL na wdrożenie w firmie nowoczesnych technologii
 • zakup dwóch maszyn : prasy wykrawającej E6X, maszyny do obróbki plastycznej blachy.

Cele projektu na poziomie rezultatu:

 • wprowadzenie dwóch nowych usług, którymi będą :
 • wykonywanie perforowanych elementów metalowych oraz dachów, fasad i izolacji z ich zastosowaniem,
 • wykonywanie łukowych obróbek blacharskich oraz dachów, fasad i izolacji z ich zastosowaniem.
 • stworzenie dwóch nowych miejsc pracy (2 etaty) na stanowisku „Specjalista od przetwarzania i obróbki blachy”
 • Wprowadzenie innowacji technologicznej w oparciu o zakupioną prasę E6X.
Fundusze Europejskie

Informacji o możliwościach dofinansowania można uzyskać:

– na stronach internetowych:
www.rpo.lubelskie.pl , www.lawp.lubelskie.pl

– w punktach informacyjnych zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego:

LAWP logo

1. Departament Regionalnego Programu Operacyjnego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
Punkt informacyjny tel.: 0-81 44 16 750
Bezpłatna infolinia: 0 800 888 776
www.rpo.lubelskie.pl

2. Filia Urzędu w Białej Podlaskiej

ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska,
tel.: 0-83 343 58 44
e-mail: biała@lubelskie.pl

3. Filia Urzędu w Chełmie

ul. Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm,
tel.: 0-82 563 02 08
e-mail: chelm@lubelskie.pl

4. Filia Urzędu w Zamościu

ul. Partyzantów 1, 22-400 Zamość,
tel.: 0-84 638 02 67
e-mail: zamosc@lubelskie.pl

5. Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

ul. Graniczna 4, 20-010 Lublin
e-mail: lawp@lubelskie.pl
http://www.lawp.lubelskie.pl
Punkt Informacyjny LAWP: tel.: 0-81 462 38 31, 0-81 462 38 12

Wczytywanie...