Aktualności

Projekty unijne

1 lipca 2021

Miło nam poinformować, że nasza firma już trzykrotnie skorzystała ze współfinansowania ze środków unijnych. Projekty PPUH GREM Glonek zrealizowane zostały w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa I – Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw.

Obecnie realizujemy

Czwarty projekt pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa PPUH GREM Glonek Sp. J. poprzez wdrożenie innowacyjnych konsol ze stali nierdzewnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP.

Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa P.P.U.H. Grem na rynku krajowym, podniesienie produktywności i wydajności przedsiębiorstwa dzięki wprowadzeniu innowacyjnych w skali kraju produktów i usług:
a) sprzedaż podkonstrukcji (cały system) konsol metalowych ze stali nierdzewnej,
b) sprzedaż konsol metalowych ze stali nierdzewnej, c) montaż podkonstrukcji w systemie konsol metalowych ze stali nierdzewnej.

W ramach projektu planowane jest 1 zadanie, trwające 19 m-cy: Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa PPUH GREM Glonek Sp. J. dzięki wprowadzeniu innowacyjnego rozwiązania metalowej podkonstrukcji do fasad wentylowanych z wykorzystaniem innowacyjnych konsol ze stali nierdzewnej.

W ramach zadania zostaną zakupione następujące środki trwałe:

  • Maszyna do cięcia strumieniem wody
  • Centrum obróbcze
  • Giętarka uniwersalna do profili
  • Urządzenie do zwijania blach
  • Nożyce gilotynowe
  • Prasa krawędziowa
  • Prasa pozioma z CNC
  • Urządzenie wielofunkcyjne
  • Komputer stacjonarny

Projekty unijne realizowane przez naszą firmę.

Wczytywanie...